מדריך לבעלי מקצוע: האם כדאי לכם לחתום על ייפוי כוח מתמשך?

עבודות רבות כרוכות בסיכונים מקצועיים שונים, אשר חלקם חמורים למדי. בענף הבנייה למשל, ידוע שישנו היקף גבוה של תאונות. אך גם בענפים רבים אחרים, עשויים להתרחש מקרים יוצאי דופן של תאונות חמורות. לעתים, תאונה כזו פוגעת באופן מהיר או אפילו מיידי, ביכולתו של האדם לקבל החלטות עבור עצמו. מה עושים במקרה כזה? למעשה, ניתן וכדאי להיערך לכך מראש.

מוטב להיערך מראש

עבור מצבי קיצון, של תאונה אשר פוגעת בכושר הפעולה וביכולת לקבל החלטות, ניתן למנות אדם אחר שיטפל עבורכם בדברים. בית המשפט יכול לעשות זאת, כאשר הדבר נדרש. אלא שבמקרה כזה, לא אתם תהיו אלה שתקבעו מי יהיה אחראי עליכם. לכן, כדאי לדעת מה זה ייפוי כוח מתמשך, שהוא פתרון חדש יחסית ושימושי מאוד, להיערכות מראש למצבים כאלה. בעזרת ייפוי כוח מסוג זה, אתם אלה שתקבעו את זהות האחראי ואת אופי ייפוי הכוח שיינתן לו.

במה זה יתבטא?

החלטה על מיופה כוח

במסגרת ייפוי כוח מתמשך, תוכלו למנות כמיופה הכוח שלכם את מי שנראה לכם וגם מסכים להיות בתפקיד זה. זה לא יוכל להיות איש המקצוע שאצלו עושים את ייפוי הכוח וגם לא מי שאתם משלמים לו עבור שירותים מסוג שירות רפואי, שיקומי, סיעודי או סוציאלי. תוכלו למנות אפילו כמה מיופי כוח במקביל. דבר זה עשוי להיות שימושי בעתיד, במקרה שבו אחד מהם לא יוכל או לא ירצה לפעול כמיופה כוח.

הגדרת הסמכויות

עקרונית, ייפוי כוח מתמשך מיועד עבור קבלת החלטות בנושאי רפואה, רכוש או שילוב של השניים. תוכלו להגדיר במפורש ובאופן מאוד ספציפי, מה יהיה באחריות מיופה הכוח ומה לא. אינכם חייבים לתת פירוט כזה, אך אז הדבר יישאר לשיקול דעתו של מיופה הכוח.

מגבלות שונות על הסמכויות

קחו בחשבון, שיש על סמכויות מיופה הכוח כמה מגבלות שקובע החוק. אסור יהיה לו לבצע בשמכם פעולות של עריכת צוואה, הסכמה לאימוץ, השתתפות בבחירות או המרת דת. יש פעולות שלשם ביצוען הוא יהיה חייב אישור בית משפט, בהן הלוואות, תרומות או מתנות בסכום של מעל ל-100,000 ש"ח וכן עסקאות מקרקעין מסוימות. יש גם פעולות שהוא יוכל לעשות רק אם התרתם זאת במפורש, כולל מתן הלוואות ותרומות בשמכם וכן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית.

מדריך לבעלי מקצוע: האם כדאי לכם לחתום על ייפוי כוח מתמשך?

הגדרת הפיקוח

תוכלו לציין אדם אחר, כמי שמיופה הכוח יידרש לדווח לו על פעילותו. כמו כן, תוכלו להגדיר מראש את תדירות הדיווחים. אפשרות נוספת, היא להגדיר את האפוטרופוס הכללי כגוף שמיופה הכוח יידרש לדווח לו.

כיצד עושים זאת?

ייפוי כוח מתמשך עושים אצל עו"ד בעל הסמכה לנושא זה וללא אינטרס אישי בכך. את ההסמכה, ניתן לראות לעתים באתר עורך הדין ובכל מקרה, ישנה רשימה של המוסמכים באתר לשכת עורכי הדין בישראל. עורך דין בעל הסמכה כזו, גם יוכל לסייע לכם להתמצא בנושא מיוחד זה. הידע ולניסיון שלו, עשויים לחסוך לכם טעויות ולסייע לכם למצות את התועלות של ייפוי כוח מסוג זה. ייפוי כוח מתמשך נעשה על גבי טופס ייעודי, אם כי פרטי ייפוי הכוח הם כמובן שונים מאוד מאדם לאדם. הטופס יופקד לבסוף אצל האפוטרופוס הכללי.

לסיכום

ייפוי כוח מתמשך מספק לכם אפשרות מצוינת, לקבוע מראש מי ידאג לאינטרסים שלכם, במקרה של תאונת עבודה שתפגע ביכולתכם לקבל החלטות או לבצע פעולות שונות. כדאי להכיר נושא זה ולשקול להיעזר בכך.

גלילה לראש העמוד